Shalom Theater "Full Illumination"
Directed by Galina Zaltsman. Cast: Danila Teplov, Anton Schwartz, Dmitry Urosov, Elizaveta Potapova, Pavel Shingarev, Svetlana Svibilskaya and others

Close